Vechtdal Marketing

Vechtdal Marketing wil het zelfde als u.

Zoveel mogelijk bezoekers in het Vechtdal. Bezoekers die bij u geld komen besteden. Wij werken aan de naamsbekendheid van het gebied, met als doel het opbouwen van een positief imago en uiteindelijk meer bedrijvigheid te genereren. Hiervoor maken we onder anderen gebruik van de nieuwste webmarketingtechnieken, actuele websites, beurzen, advertenties, e-nieuwsbrieven en veel free publicity.

Samenwerken is gezamenlijk belang

De organisatie Vechtdal Marketing, onderdeel van MarketingOost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, gemeenten en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio. Met onze activiteiten beogen we de bekendheid van de regio te vergroten en mensen te inspireren tot een bezoek aan de regio, om hiermee de regionale economie, waarbinnen toerisme en recreatie een belangrijke pijler is, versterken.

Uw belang

Een goed functionerende regiomarketingorganisatie is van groot belang voor de stad, de regio en de bedrijven die er gevestigd zijn. Vechtdal Marketing zet zich in op het vergroten van de zichtbaarheid, vindbaarheid en de aantrekkelijkheid van het gebied, met als doel om het Vechtdal aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers, bedrijven en benutters. En zo een positieve bijdrage te leveren aan de regionale economie, onder andere in werkgelegenheid, bestedingen, ruimtelijke kwaliteit en welzijn. De economie van het Vechtdal krijgt hierdoor een financiële impuls, waar u indirect van mee profiteert.

Kennis, content en informatie delen..

Regiopromotie doen we samen. Hieronder vindt u informatie over hoe u bij kunt dragen aan het sterke merk: Vechtdal Overijssel.

Promotiemiddelen Vechtdal Overijssel