navigatie overslaan

Vechtdal Marketing

Algemene voorwaarden

Hartelijk dank dat u samen met collega-ondernemers, overheden, stakeholders en MarketingOost het Vechtdal en Overijssel nóg beter op de kaart wilt zetten als toeristische trekpleister! We zijn er trots op dat u ambassadeur wilt zijn van ons prachtige gebied en wij proberen uw bedrijf zo goed mogelijk een podium te bieden binnen onze promotionele mogelijkheden en de bijbehorende doelen die wij nastreven.

Algemene voorwaarden lidmaatschap Vechtdal Marketing

De doelen die wij nastreven zijn om meer bezoekers, bestedingen en overnachtingen te generen. Wij vertrouwen erop dat u ook inspanning levert om het gewenste resultaat uit onze samenwerking te halen en daarmee bijdraagt aan onze gezamenlijke doelen. Het Vechtdal en Overijssel zo goed mogelijk profileren t.o.v. andere toeristische gebieden, tevreden en terugkerende bezoekers, een vitaal vrijetijdslandschap en onderscheidend productaanbod om aan de wensen en behoeften van de bezoeker te blijven voldoen, is een gezamenlijk belang waarvoor u samen met partners, stakeholders en MarketingOost inspanning levert.

Hierbij komt u overeen een samenwerking aan te gaan in de regiopromotie van het Vechtdal en Overijssel. U gaat akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan en u draagt actief bij aan het promoten van de regio via de communicatie middelen waarover u beschikt.

Algemene voorwaarden:

 • Indien uw bedrijf onder meerdere categorieën valt, wordt uw bijdrage vastgesteld op basis van uw hoofdactiviteit.
 • Uw bedrijf wordt standaard vermeld onder de rubriek van uw hoofdactiviteit. U kunt extra vermeldingen afnemen in zowel het Vechtdal Magazine als op de website
 • Een deelnamejaar loopt van januari t/m december. Indien u gaandeweg het jaar graag deelnemer wordt, wordt de bijdrage naar rato berekend
 • Uw deelname wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij u uiterlijk voor 1 november de deelname voor het komend jaar schriftelijk opzegt
 • Indien de promotiebijdrage niet tijdig betaald wordt zal uw dossier overgedragen worden aan het incassobureau. Indien er geen afspraken zijn gemaakt dan zal Vechtdal Marketing per direct de levering van haar diensten en producten staken.
 • Indien u een betalingsregeling wilt treffen, dan mag u contact opnemen via
 • Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW
 • De basisbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer.
 • Bij niet tijdige betaling van de deelnamenota kan Vechtdal Marketing de levering van haar diensten en producten staken.
 • Vechtdal Marketing stuurt u maandelijks een e-nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van activiteiten, projecten en acties.
 • Indien u meer aandacht wenst te krijgen in de regiopromotie, dan vragen wij u om zelf input te leveren via