Historisch Schouwspel Den Ham

09 December 2017

Zo'n 200 Hammenaren spelen in een sfeervol centrum van Den Ham een periode uit de geschiedenis van het dorp na. Dit jaar "Hammer Karmse, Wat’n kroam!" (1812)

De Hammer Karmse.

Tijdens de kermis, die enkele dagen tot drie weken kon duren, garandeerde de overheid vrede, vrijhandel en een vrijgeleide voor wie was verbannen of een halsmisdrijf had begaan; schuldenaars en dieven werden ongemoeid gelaten. Ten teken van deze marktvrede werden houten kruizen aan de stadspoorten bevestigd, wat tot in de negentiende eeuw gebruikelijk bleef. Daarop stroomden dan de bezoekers toe: kermisklanten, marskramers, bedelaars, gauwdieven en mensen die inkopen kwamen doen. Velen grepen de gelegenheid aan om familie in het betreffende dorp te bezoeken. Tezamen vormden zij één factor van de algehele opwinding. Inwoners van dorpen zagen zich plotseling omringd door duizenden vreemde gezichten. Gedurende de Jaarmarkt waren veel woonhuizen zelfs in herbergen omgezet.

Het schouwspel begint om 13.00 uur met de opkomst richting de Hammertoren alwaar de spelers het schouwspel lied zingen, dan gaat ieder zijns weegs.

De oude huizen rondom de Brink, de schapen en de kampvuren her en der doen de rest. Met recht mag deze markt een wintermarkt worden genoemd. De historische kraampjes op de markt sluiten aan bij de sfeer. U treft hier allerlei seizoens- en streekgebonden lekkernijen, mooie decoraties en winterse sfeerartikelen. Geen kitsch.

Om 20.00 uur wordt het schouwspel weer onder de Hammertoren afgesloten. Parkeren is gratis en de entree is € 5,00 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis!

Locatie

Locatie

Rondom de Brink

Wanneer