Een Menselijk Lint in de Ommerschans!

07 April 2018

Bijna 200 jaar geleden stond in Ommerschans het grootste gebouw van Nederland: het bedelaarsgesticht van de strafkolonie Ommerschans. Mensen werden 'opgezonden' en woonden hier in (gedwongen) afzondering. Op 7 april maken we een lint van mensen op de fundamenten van het voormalige hoofdgebouw.

Met dit menselijk lint laten we de kracht van verbinding zien. Verbinding van verleden en heden en verbinding tussen mensen.

Het Menselijk Lint is de eerste activiteit in een jaar van herdenken en diverse activiteiten. In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid, waarvan Ommerschans een van de zeven koloniën was, opgericht is door Johannes van den Bosch. Een project om de armoede het hoofd te bieden en de woeste gronden in het noorden en oosten van de Nederlanden tot ontwikkeling te brengen. Het is ook het jaar waarin UNESCO de Koloniën de status van Werelderfgoed hoogstwaarschijnlijk zal toekennen. Voor Overijssel is dit dan het 1e Werelderfgoed, binnen Nederland de 10e.

Op 7 april is in Ommerschans een kwakzalver aanwezig, een pauperkoor zingt levensliederen, het Ommerschanslied is te horen en er wordt in stijl voor de inwendige mens gezorgd. Deelnemers aan het Menselijk Lint krijgen een t-shirt voor de herkenbaarheid en als teken van verbondenheid.
Aanmelden voor het Menselijk Lint kan via onder vermelding van naam, leeftijd, man/vrouw/kind, mailadres en kledingmaat. Deelname is gratis. We starten om 14.00 uur aan de Balkerweg 80 in Ommerschans (Vinkenbuurt).

Doe jij mee?

Locatie

Locatie

Veldzichtoeve

Adres
Balkerweg 80,

Wanneer

  • -