Vechtdal Visie 3.0

Aan de slag met

Ben jij toeristisch ondernemer, een (overheids)organisatie of ben je op een andere manier betrokken bij vrijetijdsontwikkeling (voor bewoners en bezoekers) in de breedste zin van het woord, en werk je met meerdere partijen samen om de regio te ontwikkelen op het gebied van natuurbeleving, buitenspelen, gezondheid/toegankelijkheid, ondernemerschap, duurzaamheid/circulariteit, gastheerschap, de Vecht en/of agrofood? Werk dan mee aan het ontwikkelen van de vrijetijdsbestemming Vechtdal en meld jouw project aan, zodat we krachten bundelen en samen laten zien welke ontwikkelstappen er gezet worden.

In het Vechtdal werken we met vrijetijdsondernemers, organisaties, overheden en inwoners samen om de vrijetijdseconomie te ontwikkelen en te vermakten, zodat we de juiste doelgroepen aantrekken. Het Vechtdal Kompas, de vorige meerjarige visie, hebben we herijkt tot de Vechtdal Visie 3.0. Bekijk hier de volledige Vechtdal Visie 3.0. Onze gezamenlijke ambitie voor 2020 – 2025 luidt:

Het Vechtdal. Groen, gastvrij & gezond genieten.
Ambitie: In 2025 is het Vechtdal de groene, gastvrije en gezonde vrijetijdsbestemming in Nederland. Bezoekers van dichtbij en ver komen hier om de Vecht en Overijsselse gastvrijheid te beleven en om buitenleven en balans te ervaren. Ontspannen, opkikkeren en ontdekken, het jaar rond.


Om de ambitie te verwezenlijken werken we vier programmalijnen uit:
- Beleefbaar Landschap
- Verbindende Vecht
- Gastheerschap & Ondernemerschap
- Zorgzaam & Gezond

De programmalijnen hebben eigen doelen en KPI’s. Door projecten aan te jagen, te verbinden en te ontwikkelen, geven we uitvoering aan de programma’s en daarmee aan de ambitie. We koppelen bestaande initiatieven en projecten zoals Ruimte voor de Vecht, RegioDeal en Ondernemershuis Vechtdal.

We prioriteren projecten op basis van criteria
Prioritering van de projecten is nodig om een realistisch programma te maken. De projecten selecteren we op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria:
a) De projecten dragen bij aan aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, zichtbaarheid en aan de structuurversterking van de regio.
b) De projecten dragen bij aan duurzaamheid, welzijn en een gezonde economie in het Vechtdal.
c) De projecten dragen bij aan het onderscheidend vermogen, het verhaal en de positionering van het Vechtdal.
d) De projecten kennen een behoorlijke omvang, zijn schaalbaar en hebben regionale doorwerking.
e) De projecten zijn op korte tot middellange termijn realiseerbaar en op langere termijn nog steeds van waarde.
f) De projecten zijn financierbaar, de financiële kosten wegen op tegen de maatschappelijke baten.
g) De projecten kunnen bogen op een groot maatschappelijk draagvlak. h) De projecten hebben een ‘eigenaar’, een persoon of organisatie die de uitvoering ervan op een urgente en toekomstbestendige wijze kan organiseren.

Projecten aanmelden
Door jouw project aan te melden weten we beter wat er speelt in de regio. En door krachten te bundelen staan we ook sterker bij beleidsmakers en andere belangrijke stakeholders. Het invullen van de vragenlijst brengt verder geen verplichtingen met zich mee. We kijken vooral hoe we elkaar meer kunnen versterken. Samenwerking is essentieel om aan de ambitie te werken. We roepen daarom alle partijen op om hun project(ideeën) bij MarketingOost - Vechtdal Marketing aan te dragen. Ook projecten die in ontwikkeling zijn, of zich nog in de ideevormingsfase bevinden, zijn welkom.

Meld hier je project aan

Heb je vragen, opmerkingen of behoefte aan een verkennend gesprek?
Voor de programmalijnen Beleefbaar Landschap en Verbindende Vecht is Tamara Toering aanspreekpunt:

Voor de programmalijnen Gastheerschap & Ondernemerschap en Zorgzaam & Gezond is Anieke van Wijnen aanspreekpunt:

Bekijk hier de volledige Vechtdal Visie 3.0