navigatie overslaan

Kinderboerderij Ommen

Kinderboerderij Ommen geeft kinderen en volwassenen de gelegenheid om met dieren om te gaan. Voor kinderen die thuis om de één of andere reden geen dieren kunnen houden is het een ideale plek om, onder begeleiding, met dieren vertrouwd te raken.

De Kinderboerderij Ommen wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen van uiteenlopende leeftijden en met een verschillende achtergrond.

De boerderij biedt een vrij toegankelijke vorm van groene recreatie, voor velen op loopafstand en er wordt voorlichting gegeven over het houden van huisdieren.