navigatie overslaan

Den Aalshorst

In 1644 bouwde Jacobus Vriesen en Helena van der Beecke een ruime spieker, die hij Aalshorst noemde naar de boerderij in de omgeving.

De spieker werd het middelpunt van 'het erve ende goet Veldinck offe Aelshorst'. Zijn kleinzoon Jacob Vriesen, burgemeester van Zwolle, liet de spieker afbreken, maar bouwde op dezelfde plaats in 1720 het huidige landhuis.

In 1807 werd het buiten aangekocht door de Zwolse koopman H.I.C. van Kempen en deze liet aan de zuidzijde een Engelse tuin aanleggen. In 1873 komt het in bezit van Godert Willem baron van Dedem, die mogelijk het pand heeft laten bepleisteren. De moestuin met tuinmuur kwam in 1874 gered en het tuinhuis werd in 1908 - '09 gebouwd naar ontwerp van A.C.A. baron van Dedem. In 1908 is het landgoed ondergebracht in een exploitatiemaatschappij. Het huis is in 1924 ontdaan van de 19e eeuwse bepleistering.

Vóór het huis strekt zich een Grand Canal uit met onregelmatig verlopende oevers.