Vogelkijkhut De Krim

  • Plaats Anerveen

Het gebied waar deze hut staat was vroeg een spoelwaterbassin voor een aardappelmeelfabriek. Toen deze fabriek stopte kwamen steeds meer vogelsoorten naar het gebied toe. Er komen hier ook zeldzame soorten voor zoals de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst. In de winter kun je hier duizenden ganzen spotten.

Het educatieve pad is bereikbaar vanaf de Krimweg en de Beukenlaan!

Contactinformatie

  • Adres Verkavelinsweg
    Anerveen