Fietsnetwerk Vechtdal

Veel fietsers genieten van het Fietsnetwerk Vechtdal. Prachtige routes voeren langs bossen, landgoederen, kastelen, rivieren en gezellige dorpen en stadjes. Vanaf eind augustus 2021 tot februari 2022 vernieuwen we alle wegwijzers en verbeteren we waar mogelijk de routes. Ook profiteren fietsers straks van bijna 80 kilometer aan nieuwe routes door de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.
Tussen augustus en februari vervangen we duizenden bordjes, palen en panelen. In deze periode blijft het Vechtdal een perfecte fietsregio. Hinder en overlast voorkomen we zoveel mogelijk. Op sommige punten wijkt het traject af van de routekaart. Ons advies: volg dan altijd de wegwijzers of de aangegeven omleiding.

FAQ fietsers

FAQ ondernemers

Vragenformulier

Nieuws en actualiteiten

Nieuwsbericht

Maandag 04 oktober

Gedurende de revisie vinden er nieuwe situaties in het Fietsnetwerk Vechtdal plaats. Er zullen op de panelen zelf ook tijdelijke kaarten geplaatst worden.

Hieronder vind je ook de tijdelijke situaties:

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Maandag 20 september

De globale planning ziet er als volgt uit:

September 2021 - Plaatsing van de frames nieuwe knooppunten Dalfsen-Ommen-Hardenberg;
Oktober t/m december 2021 - Plaatsing van de nieuwe bebording, verwijderen van de oude bebording;
Oktober t/m december 2021 - Aanbrengen tijdelijke kaarten (inclusief werkzaamheden-sticker);
December 2021 t/m januari 2022 - Vervangen van de overige frames en verwijderen frames vervallen knooppunten;
Januari 2022 - Bevestigen van de definitieve folies op de panelen;
Februari 2022 - Oplossen eventuele knelpunten.

Op onderstaande kaarten zijn de diverse fasen vermeld en aangegeven in welke volgorde er gewerkt zal gaan worden:

De panelen:

Fase 1 > Dalfsen
Fase 2 > Ommen
Fase 3 > Hardenberg

De bebording:

Fase 1 > Hardenberg zuid
Fase 2 > Hardenberg oost
Fase 3 > Hardenberg noord
Fase 4 > Hardenberg west
Fase 5 > Ommen oost
Fase 6 > Ommen zuid
Fase 7 > Ommen noord
Fase 8 > Hardenberg buiten
Fase 9 > Dalfsen noord
Fase 10 > Dalfsen midden
Fase 11 > Dalfsen zuid
Fase 12 > Dalfsen buiten

Dinsdag 31 augustus
Deze week zal er een begin worden gemaakt aan het fietsnetwerk in het Vechtdal. Via deze pagina houden wij jullie vanaf nu op de hoogte van de vorderingen.