Vechtdalkompas

Het Vechtdal wordt steeds meer en steeds beter (h)erkend als toeristisch eenheid. In het Vechtdalkompas wordt voor de vijf te herleiden pijlers van het Vechtdal (zorg/gezondheid, voeding/smaak, verblijf, water en organisatie) aangegeven, wat er in het Vechtdal gebeurt en staat te gebeuren om die positie te versterken.