Programmalijnen

4 programmalijnen met focus op het Vechtdal

De focus van de gebiedsontwikkeling, aanbodontwikkeling en de branding van het Vechtdal is terug te vinden in de vier programmalijnen van Vechtdal Marketing: Verbindende Vecht, Beleefbaar landschap, Gastheerschap en ondernemerschap én Zorgzaam en Gezond. Door invulling te geven aan deze programmalijnen werken we aan een Vechtdal met een prettig leef- en ondernemersklimaat voor zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.

De programmalijnen in het kort

Verbindende Vecht

De Vecht is niet alleen de naamgever van het gebied, haar nabijheid is overal voelbaar. De Vecht meandert door dit deel van Overijssel en geeft het landschap haar identiteit. Er is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in een samenhangend programma langs de Vecht. Mede vanuit het programma Ruimte voor de Vecht is een integraal gebiedsontwikkelingsprogramma gerealiseerd waarmee waterveiligheid is gecombineerd met de vrijetijdseconomie. De mogelijkheden voor vaarrecreatie zijn verbeterd. Er zijn meer verblijfsaccommodaties langs de Vecht gekomen. Het Tien Torenplan heeft geleid tot tien tastbare en beleefbare toplocaties langs de Vecht en de vijf anjerpunten zijn gerealiseerd. En ook de Regge, de Reest en de recreatieplassen dragen bij aan het waterrijke verhaal van het Vechtdal. De Vecht kan langs en op het water beleefd worden, maar de beleefbaarheid kan nog beter.

Beleefbaar landschap

Bijna alle Nederlandse landschappen zijn in het Vechtdal te vinden. En de ‘bergen’, zandverstuivingen, bossen, heidegebieden en uiterwaarden maken het een natuurlijke omgeving bij uitstek. Je wilt hier dan ook graag buiten zijn. En dat kan, want je kan het Vechtdal ervaren via het uitgebreide netwerk van fiets-, vaar- en wandelpaden. Toch is het juist de beleefbaarheid die nog versterkt kan worden. Het bewustzijn bij de gasten van de groene kwaliteit en ontstaansgeschiedenis van het Vechtdal willen we bevorderen. Het Vechtdal mag vooral avontuurlijker worden en meer mogelijkheden bieden voor dagrecreatie. Streven is om met de projecten bij te dragen aan de natuurkwaliteit en biodiversiteit van het Vechtdal en aan duurzaamheid en welzijn in het algemeen.

Gastheerschap & Ondernemerschap

De gast staat in het Vechtdal centraal. De ondernemers in het Vechtdal zorgen ervoor dat je je welkom voelt. Ze hebben speciale gastvrijheidstrainingen gevolgd. De dag- en verblijfsrecreatie zijn vitaal. Er is een behoorlijk aanbod aan B&B’s en vakantieparken en met name aan campings. Het grootste deel van de bedrijven (71%) scoort zowel positief op het gebied van kwaliteit als van perspectief. De accommodaties komen voor op de lijstjes van innovatieve, unieke onderkomens, passend bij ‘het keukentafel’ gevoel. Toch heeft het Vechtdal steeds meer last van concurrerende regio’s, met name op de binnenlandse markt. De gastvrijheid en het ondernemerschap kunnen nieuwe impulsen gebruiken.

Zorgzaam & Gezond

Het Vechtdal is misschien wel de gezondste streek van Nederland. Er is rust, ruimte, schone lucht en een gezond leefklimaat waar iedere bewoner en bezoeker kan bewegen, ontspannen, opladen en herstellen. Ondernemers in het Vechtdal zijn kundig op het gebied van zorgrecreatie, ze laten dit zien binnen het project ‘Zorgeloos Vechtdal’. Samen met specialisten en zorginstellingen (en met partners als Zorg op Locatie) zorgen ze voor maatwerk in zorg en recreatie. Bovendien werken in het Vechtdal boeren, leveranciers en recreatiebedrijven samen aan gezonde voeding: eerlijke en gezonde producten, met minder voedselkilometers. ‘Verrukkelijk Vechtdal’, een programma van culinaire activiteiten, streekproducten en smaakarrangementen, is daar een prachtig voorbeeld van. Het verbinden van deze initiatieven en daarmee het verder ontwikkelen van het Vechtdal tot gezondste streek van Nederland kan nog meer kracht worden bijgezet.